Poison Ivy Batman

Series Title > Batman: Harley Quinn

  • Batman Harley Quinn #nn 1999 Cgc 9.8 White Pages Nm-mint Origin & 1st Appearance
  • Batman Harley Quinn #1 Vf/nm Dc Origin Of Harley Quinn We Combine Shipping
  • Batman Adventures #12 Cgc 7.0 White Pages 1st Harley Quinn
  • Batman Harley Quinn #1 Hot Key Alex Ross Cover Cgc 9.8 Nm/m Joker 1st Print Dc